Min tredje lärdom!

januari 19th, 2011

Vetenskapligt förhållningssätt!

Vetenskapligt förhållningssätt har jag valt ut som min tredje lärdom! I kursen ställdes vi frågan Vad är ett vetenskapligt förhållningssätt? Vid den tidpunkten i kursen hade jag inte kunnat besvara fråga på samma sätt som jag kan besvara frågan idag. Jag är osäker på om jag ens kunde besvara frågan då jag fick den. Men jag vet idag att om någon skulle ställa mig samma fråga skulle jag enkelt kunna förklara och berätta vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär.

Vi fick i uppgift att skriva vad ett vetenskapligt förhållningssätt är och hur man ska göra för att vara vetenskaplig. Jag vet att det jag skrev i uppgiften då, det sitter kvar i huvudet på mig än idag. Och därför är detta min tredje lärdom.

Anledningen till att detta är en lärdom för mig är för att det är inte bara viktigt för skolsituationer. Om man väldigt kort ska sammanfatta varför vi behöver ett vetenskapligt förhållningssätt, då är det för att följa med i samhällets utveckling och sin personliga utveckling. Detta är ingenting som enbart gäller för skolan, utan även för sin personliga utvecklig utanför skolan också.

Under hela denna kurs har jag använt mig av ett vetenskapligt förhållningssätt och extra mycket nu under skapandet av min portfolio. Jag har reflekterat över mina studier och min egen insats i skolan. Jag har kritiskt rannsakat mig själv och vad jag hade kunnat göra för att kunna ha gjort mig studietid så bra som möjligt.

Det är viktigt för att kunna utveckla sig själv och följa med i samhällets utveckling. När man reflekterar, utvärderar och ifrågasätter då har man ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär, att vara självständig, kritisk, prövande och kommunikativ.

Detta är viktiga egenskaper för oss människor att bära med oss hela livet. Detta är verktyg vi alltid kommer att behöva. Och som lärare behöver vi använda oss av ett vetenskapligt förhållningssätt för vår trovärdighet och proffesionalism.

Denna lärdom skulle jag vilja säga är min absolut viktigaste. Det faktum att jag har lärt mig att använda mig av ett vetenskapligt förhållningssätt har gjort att jag efter denna kurs kunnat se att jag kommit otroligt långt i min personliga utveckling.
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

« Tillbaka till textkommentarer